+48 583406461

Elektrownie wiatrowe...

Elektrownie wiatrowe...

Od kilku już lat zajmujemy się projektowaniem farm wiatrowych. Mamy na koncie realizacje kikunastu farm dla różnych inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych realizowanych w oparciu o turbiny takich producentów jak Enercon, Gamesa, General Electric, Nordex, REpower, Simens, Vestas i Vinsys. Wyspecjalizowaliśmy się zwłaszcza w projektowaniu konstrukcyjnym posadowień (fundamentów i wzmacniania podłoży) dla turbin wiatrowych. Jest to wbrew pozorom bardzo skomplikowane zagadnienie konstrukcyjne wymagające specjalistycznych badań geotechnicznych podłoża oraz analizy konstrukcji pod względem statycznym, dynamicznym i zmęczeniowym. Dodatkowym utrudnieniem jest niski poziopm wiedzy na ten temat zarówno wśród polskich geplogów jak i inżynierów różnych specjalności. Jedyna literatura techniczna na ten temat jest dostępna przeważnie w wersji anglo- lub niemieckojęzycznej, a wiele rozwiązań technicznych stanowi know how poszczególnych producentów elektrowni wiatrowych.

Na podstwie naszych projektów zostały zrealizowane między innymi takie farmy wiatrowe, jak Bartyoszewice, Gniewino Margonin, Boryszewo, Porzecze, Pelplin, Gorzkowice, Krzyżanów, Suwałki, Czyżewo, Szadek, Drzeżewo, Działdowo, Kicko, Klukowo, Krzęcin, Modlikowice, Łukaszów, Okrągłe, Osiek, Suchań, Wartkowo, Zopowy, Żuromin, a kilkanaście następnych czeka na realizację lub jest w jej trakcie. Projekty realizujemy przeważnie we wspołpracy z firmą Ekoprojekt z Warszawy, która opracowuje infrastrukturę architektoniczną i elektryczną farm.